FAQ

I den internationale laserstandard IEC 60825-1 anbefaler man, at et laserapparat verificeres og justeres ”jævnligt”.

 

Det skyldes risikoen for, at laseren ændrer lysprofil, f.eks. pga. optik der bliver snavset eller forskubbes pga. slag.

 

Vores anbefaling er, at du får udført et serviceeftersyn 1 gang årligt, eller som minimum hvert andet år. Vi verificerer, at laseren giver, hvad den skal, vi renser og efterser apparatet samt opdaterer software til nyeste kompatible version.

 

Det er også muligt at tegne en serviceaftale på din laser. Kontakt os for et tilbud.

Kontaktinformation

InformationPowermedic ApS
Gasværksvej 8
4300 Holbæk

Tlf. 5945 6400