Laserterapi

Har du ikke tidligere stiftet bekendtskab med laserterapi, så er her en kort introduktion til teknologien og behandlingsformen samt det udbytte man opnår ved brug af laser.

Hvordan virker laserterapi?

Laserterapi baserer sig på et hidtil ufravigeligt princip fra fysikkens verden som lyder: Energi kan ikke skabes, og energi forsvinder aldrig. Energi kan i stedet ændre form og overføres fra ét objekt til et andet.

 

accelerated natural healing

Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som brændstof.

 

Laserlyset trænger med sine helt specielle egenskaber og sin energi dybt ind i vævet, ind til den enkelte celle og ind til hver eneste lille mitochondrie, hvor energien absorberes og dermed overføres.

 

Cellen får derved energi til at udføre alle de opgaver, som den i forvejen er programmeret til, heriblandt kroppens naturlige helingsproces.

 

Hvis du for eksempel tilfører laserenergi efter en skade, opnår du en acceleration af kroppens naturlige helingsproces.

 

Princippet er her illustreret grafisk med et eksempel (en forstuvning) på diagrammet "Accellerated Natural Healing".

 

Mitochondriernes funktion

De fleste celler i kroppen indeholder et eller flere små enheder, kaldet mitochondrier. Mitochondriernes funktion er at producere cellens brændstof, ATP, ved hjælp af det glukose der findes i blodbanen. ATP står for Adenosin Tri Phosfat, som cellen forbrænder under udførelse af alle sine opgaver.

 

mitochondrier og laser

Enhver skade, akut eller kronisk, fører til et energiunderskud i cellen, udtrykt ved en nedsat produktion af ATP.

 

Denne situation er genskabt i laboratorieforsøg, hvor har man bragt levende celler under "nutritional stress", dvs. at de ikke får næring i et givet tidsrum.

 

Dette fører til en ubalance i NaKa-pumpen og det elektriske membranpotentiale, samt en reduktion af mitochondriernes produktion af ATP.

 

Ved tilførsel af laserlys - og intet andet - har man påvist en normalisering af samtlige parametre, herunder en forøgelse og dermed normalisering af ATP-produktionen til 100%.

Princippet om Accelereret Naturlig Heling™

Laserterapi bygger på dette princip, hvilket kommer til udtryk i følgende egenskaber og fordele:

 

  • Biostimulerende laserterapi kan accelerere nogle af kroppens naturlige helingsprocesser.
  • Laserterapi giver energi til cellerne ved at styrke produktionen af ATP, hvilket kan føre til en forøgelse af celleaktiviteten.
  • Dette bevirker blandt andet en hurtigere koagulation ved akutte skader, hvilket kan reducere ødemer og hævelser.
  • Laserterapi virker dæmpende på inflammationer i visse kroniske og akutte tilfælde.
  • Laserterapi forøger dannelsen af kollagent væv og kan derigennem medvirke til en hurtigere sårheling.
  • Laserterapi kan hjælpe med at mobilisere kroppens naturlige immunforsvar og derved styrke evnen til at bekæmpe angreb fra f.eks. visse bakterier, vira og svamp.
  • Blodgennemstrømningen forøges eksempelvis i områder med nedsat cirkulation og/eller kroniske muskelspændinger.
  • Laserterapi virker smertedæmpende, enten ved at reducere det problem, der har forårsaget smerten i første omgang, eller ved at stimulere kroppens produktion af endorfin og encephalin.
  • Biostimulerende laserterapi har ingen kendte bivirkninger. Det kan hjælpe kroppen med at gøre det, den allerede er programmeret til at gøre - bare hurtigere.

 

Alle disse faktorer, som gentagende undersøgelser har vist, fører til det vi kalder:

Accelereret Naturlig Heling™.

*) Biostimulerende laserterapi har mange navne: soft laser, cold laser, low intensity laser, lavenergilaser. Den internationalt anerkendte betegnelse er Low Level Laser Therapy, LLLT.
   

Hvad er laser?

Ordet "LASER" er en forkortelse af Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Tuner og Hode nævner i deres bog "The New Laser Therapy Handbook" det kuriosum, at man oprindeligt havde tænkt at bruge ordet Oscillation i stedet for Amplification. Det havde dog den uheldige bivirkning, at forkortelsen i stedet blev "LOSER".

 

monochromatic lightLaser er altså forstærket lys. Det kan befinde sig forskellige steder i lysspektret, men i modsætning til dagslys og lys fra en pære, kun på en bølgelængde ad gangen.

 

Den europæiske standard IEC 601 beskriver en laser således: "Any device which can be made to produce electromagnetic radiation in the wavelength range from 180 nm to 1 mm primarily by the process of controlled stimulated emission".

 

Laserlys er monokromatisk, hvilket betyder, at det udsendes på kun én bølgelængde i modsætning til f.eks. sollys, som spreder sig over flere bølgelængder/farve, hvilket bl.a. kan ses tydeligt i regnvejr og solskin, når en regnbue strækker sig over himlen.

 

Laseren er også kohærent, hvilket betyder at lysbølgerne udsendes i fase, dvs. de svinger i takt og dermed giver oplevelsen af en større kraft.

 

kohaerens 300Princippet kan illustreres som forskellen på den kraft man oplever ved mange krusninger på vandoverfladen kontra større bølger der følges ad.

 

Dette gør dem velegnede til at trænge ind i dybere liggende væv med en større effekt, end hvad der f.eks. gør sig gældende med sollys og lyset fra en cykellygte, som er ikke-kohærente lyskilder.

 

Forskellen på kohærent og ikke-kohærent lys kombineret med effekt, dvs. størrelsen af laseren, kan vi illustrere ved at sammenligne en af vore PowerLasere til terapeutisk behandling med en industrilaser og andre lyskilder som vist i skemaet her:

 

Effekt Ikke kohærent Kohærent
500 mW cykellygte PowerLaser
100 W Elektrisk pære Industrilaser

 

Læs mere

Læs mere om laserterapi i vores sektion: Viden om laserterapi, eller læs mere om forskellen på laser i forskellige størrelser, eller klasser, i artiklen om valg af klasse 3B eller klasse 4 laser. Guide til valg af laser fra PowerMedic finder du i vores produktoversigt. Husk også at tilmelde dig vore nyhedsmails.

Information og salg

InformationPowerMedic ApS
Tlf. +45 5945 6400

Eller du kan kontakte os via e-mail.

 

Skriv til os

Nyt om laserterapi

Hold din faglige viden om laser ajour. Indsigt og holdninger med kant direkte i din indbakke.