Viden om laser

CautionLigesom der findes en bred vifte af indikationer for brug af laserterapi, så er der også enkelte kontraindikationer, samt opmærksomhedspunkter, man som behandler bør kende til.

Hver enkelt kontraindikation bør dog, fuldstændig på linje med hver enkelt konkret behandling, vurderes fagligt i forhold til patienten, så man undgår utilsigtede sideeffekter.

 

 

Kontraindikationer

Vores anbefalinger vedr. kontraindikationer beskrives og forklares kort herunder.
 

Graviditet

Generelt er man meget forsigtig i forhold til behandlingsmetoder og påvirkninger af gravide kvinder af hensyn til fostret. Nogle forskere råder derfor til, at man undgår behandling af områder omkring livmoderen - især i første trimester. Dette er baseret på et forsøg på et hønseæg, hvor man observerede celleforandringer efter at have påvirket ægget med en HeNe laser igennem et hul i ægget. Der er ikke dokumenteret skadelige effekter på mennesker.

Der er heller ikke i skrivende stund fundet dokumentation for at behandling fjernt fra livmoderregionen skulle have nogen skadelig virkning.

Hvis der skulle opstå komplikationer for en gravid kvinde efter behandling med terapeutisk laser, så risikerer behandleren at stå med ansvaret for at levere dokumentation for, at komplikationerne ikke skyldes laserterapien.

Cancer

Cancer eller mistanke om cancer må ikke behandles med laser af den simple årsag, at der i de fleste lande er meget strenge regler for, hvem der må behandle cancer.

Der forskes pt. en del i laserterapi og cancer, og tiden vil vise, om laserterapi på sigt kan være et supplement i smertebehandlingen af cancerpatienter på det terminale stadie.

I nogle lande anvendes laserterapi i forbindelse med følgevirkningerne af kræftbehandling. I Frankrig er laser f.eks. godkendt til behandling af mucositis.

 

Ikke kontraindiceret

Nedenstående er ikke kontraindiceret, selv om nogle har en anden opfattelse. Fejlopfattelsen skyldes formentlig, at man blot har overført kontraindikationer for ultralyd til laser.
 

  • Pacemaker
  • Implantater, skruer mv.
  • Epifyseskiver hos børn

 

Man støder f.eks. ind imellem i litteraturen på en påstand om, at brug af pacemaker skulle være kontraindikation. Dette er ikke tilfældet, kun for lasere, hvor laserenergien er suppleret med elektriske eller magnetiske impulser. PowerMedics lasere leverer, ud over varme, kun laser (= lysenergi). Lys er ikke kendt for at beskadige objekter, som er indkapslet i metal.

 

Opmærksomhedspunkter

Modermærker og udsmykning med tatoveringer er ikke en egentlig kontraindikation, men man bør alligevel være forsigtig. Det skyldes, at farverne, især de mørke, absorberer energien bedre og derfor hurtigere bliver for varmt. Det er en god ide at starte behandlingen lidt på afstand og så regulere intensiteten på baggrund af patientens tilbagemelding.

 

Andre punkter til diskussion

Nedenstående emner er af og til til diskussion i videnskabelige kredse – ingen af indikationerne giver dog et videnskabeligt grundlag for at undlade behandling.

 

Skjoldbruskkirtlen

Nogle studier har påvist gode behandlingsresultater for lidelser relateret til skjoldbruskirtlen, men det er også kendt, at den er meget lysfølsom, hvorfor nogle anbefaler at undgå direkte behandling af denne kirtel, indtil der foreligger endelig dokumentation for, at det ikke er skadeligt. Vi har ikke kunnet dokumentere eller finde skadelige virkninger efter behandling.
 

Blod og koaguleringsevne

Patienter hvis blod har nedsat evne til koagulation bør man være opmærksom på. Vi ved, at laser påvirker koaguleringen, men vi ved endnu for lidt om, hvilken påvirkning det har. 
 

Børn i behandling

Det er oplagt, at man skal justere dosis i forhold til vægten, når man behandler børn. Derudover er der ingen dokumentation for, at laserterapi skulle være skadeligt for børn.
 

Stråling af hjernen

Der er ikke påvist skadelige effekter på hjernen, når man bestråler hovedet. Behandlingseffekten på slagtilfælde synes tværtimod lovende.
 

Patienter under strålebehandling

Patienter i strålebehandling betragtes nogle steder som kontraindikative for laserterapi. Det kan synes underligt, eftersom de to typer behandling er vidt forskellige med hensyn til den stråling, de udsættes for.
Der er flere og flere studier som indikerer, at laserterapi har en styrkende og beskyttende effekt, fordi blodet påvirkes på en måde, som kan have indvirkning på andre områder af kroppen – inklusiv det område, som er under strålebehandling (tænkes strålebehandlet).
 

Diabetes

Diabetes har også været nævnt som en mulig kontraindikation, men ifølge Tuner/Hode, så burde man i stedet anbefale laserterapi som supplerende behandling pga. laserens positive påvirkning af blod og sår. De har ikke kunnet finde studier, som peger på problemer i forhold til diabetes.

Epilepsi

Det er almindelig anerkendt, at pulserende lys i 5-10 Hz området kan udløse epileptiske anfald. Et enkelt studie har vist, at en epilepsipatient kun kunne tåle laserstråler med frekvenser under 800 Hz.
Vi anbefaler derfor at være opmærksom omkring epilepsipatienter, hvis der skal behandles på eller omkring kraniet.

 

Kilde: The New Laser Therapy Handbook,Tuner & Hode, Prima Books 2010

Information og salg

InformationPowerMedic ApS
Tlf. +45 5945 6400

Eller du kan kontakte os via e-mail.

 

Skriv til os

Nyt om laserterapi

Hold din faglige viden om laser ajour. Indsigt og holdninger med kant direkte i din indbakke.