Nyheder

Skal man læge?Og er det farligt at behandle med en klasse 3B-laser?

Ovenstående spørgsmål har enkelte behandlere stillet sig selv og os, efter at det har været fremme i enkelte fagmedier, at Sundhedsstyrelsen barsler med en revision af Bekendtgørelse 169 af 1. juni 1954, også kaldet ”Diathermi-bekendtgørelsen”. Bekendtgørelsen omhandler behandling ved hjælp af diathermi- og ultralydsapparater og er netop kommet gennem høringsfasen.


Baggrunden for revisionen er ifølge Sundhedsstyrelsen bl.a. at brug af laser til fjernelse af tatoveringer, modermærker m.m. ved hjælp af laser ikke er reguleret i lovgivningen. Det blev tydeligt efter et spørgsmål i Folketinget, hvor svaret fra ministeren var, at alle og enhver i realiteten må benytte laser til at fjerne tatoveringer.
Bekendtgørelsen med tilhørende vejledning udvides derfor til at omhandle flere elektriske apparater, herunder lasere, som skønnes at være farlige i hænderne på folk ”uden ret til lægeligt virke”, som det hedder. Og det kan der sikkert være mange gode grunde til.

Fodterapeuten

Fagbladet Fodterapeuten skriver i april 2015 bl.a.: ”Lige nu ser det ud til, at lasere i klasse 3B og 4, intenst pulserende lys eller andre lignende metoder, vil blive lægeforbeholdte på grund af farligheden”. Og denne udlægning kan jo godt give anledning til bekymring, indtil man studerer bekendtgørelsen nærmere.

Ny bekendtgørelse

Det viser sig nemlig, at bekendtgørelsen, i sin nuværende form på Høringsportalen, har følgende ordlyd:

Kapitel 2 - Behandlingsmetoder med elektriske apparater
§ 5. Følgende behandlinger med elektriske apparater må alene udføres af læger med ret til selvstændigt virke:
1)    Ablativ behandling med laser, i klasse 3B eller 4, og andre metoder, som kan ligestilles hermed, samt
2)    Non-ablativ fjernelse af tatoveringer, pigmenterede læsioner og modermærker med laser, i klasse 3B eller 4, IPL og andre metoder, som kan ligestilles hermed.
3)    Behandling med diatermi (mikrobølger) med en elektrisk strømstyrke af en sådan størrelse, så virkningen ikke er begrænset til en overfladisk og ikke skadevoldende opvarmning, jf. dog stk. 2
4)    Behandling med ultralydsapparater med en effekt af en sådan størrelse, så virkningen ikke er begrænset til en overfladisk og ikke skadevoldende opvarmning.
5)    Behandling af hudlidelser med ultraviolet lys af typen UVA eller UVB.
6)    Anvendelse af MR-skanner og andre metoder, der kan ligestilles hermed, til undersøgelse og diagnosticering. Stk.2. Elektrokoagulation til fjernelse af generende hårvækst (epilation) er ikke lægeforbeholdt.
Ingen af vore lasere benyttes ablativt, ingen af dem bruges til non-ablativ fjernelse af tatoveringer, pigmenterede læsioner eller modermærker, og ingen af vore lasere opererer i den ultraviolette del af spektret.
Det er derfor vores vurdering, at den nye bekendtgørelse i sin nuværende form ikke får indflydelse på vore kunders anvendelse af PowerLaser og GigaLaser til terapeutiske formål.

Nyt om laserterapi

Hold din faglige viden om laser ajour. Indsigt og holdninger med kant direkte i din indbakke.